*عشق یك جوشش كور است و پیوندی از سر نابینایی،دوست داشتن پیوندی خودآگاه واز روی بصیرت روشن و زلال.

* عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است،دوست داشتن از روح طلوع می كند و تا هرجا كه روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج میگیرد.

 

* عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر میگذارددوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی میكند.
 

*عشق طوفانی ومتلاطم است،دوست داشتن آرام و استوار و پروقار وسرشاراز نجابت.
 
*عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی فهمیدن و اندیشیدن “نیست،دوست داشتن ،دراوج،از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن رااززمین میكند و باخود به قله ی بلند اشراق میبرد.
 
*عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند،دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد.
 
*عشق یك فریب بزرگ و قوی است ،دوست داشتن یك صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق.
 
*عشق در دریا غرق شدن است،دوست داشتن در دریا شنا كردن.
 
*عشق بینایی را میگیرد،دوست داشتن بینایی میدهد.
 
*عشق خشن است و شدید و ناپایدار،دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار.
 
*عشق همواره با شك آلوده است،دوست داشتن سرا پا یقین است و شك ناپذیر.
 
*ازعشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر میشویم،از دوست داشتن هرچه بیشتر ،تشنه تر.
 
*عشق نیرویی است در عاشق ،كه او را به معشوق میكشاند،دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، كه دوست را به دوست می برد.
 
*عشق تملك معشوق است،دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.
 
*عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند،دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد ومیخواهد كه همه ی دل ها آنچه را او از دوست در خود دارد ،داشته باشند.
 
*در عشق رقیب منفور است، در دوست داشتن است كه: “هواداران كویش را چو جان خویشتن دارند” كه حسد شاخصه ی عشق است.

*عشق معشوق را طعمه ی خویش میبیند و همواره در اضطراب است كه دیگری از چنگش نرباید و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور میگردد، دوست داشتن ایمان است و ایمان یك روح مطلق است ، یك ابدیت بی مرز است و از جنس این عالم نیست.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 مرداد 1389    | توسط: patriot    | طبقه بندی: دانستنی ها،     | نظرات()